Nominowani

Drużyna roku

KP KSZO 1929

Piłka nożna

KSZO Odlewnia

Piłka ręczna

Zespół juniorów młodszych KSZO

Piłka wodna

Zespół młodzików KSZO

Piłka wodna

KSZO Ostrowiec S.A.

Siatkówka

Odkrycie Roku

Aleksandra Szczodrak

Boks

Dawid Brzeziński

Boks

Natalia Bugajska

Fitness i Kulturystyka

Wiktor Wołoszyn

Judo

Dominik Cheba

Piłka nożna

Bartłomiej Sieniek

Piłka ręczna

Krakowiak Maksymilian

Piłka wodna

Aleksandra Banaczkowska

Pływanie

Patryk Stefański

Pływanie

Joanna Ciesielczyk

Siatkówka

Wojciech Okręt

Szachy

Sportowiec Roku

Albert Orzeł

Boks

Andrzej Kołton

Boks

Daniel Surowiec

Boks

Karolina Witek

Boks

Aleksandra Koprowska

Fitness i Kulturystyka

Aleksandra Kępa

Fitness i Kulturystyka

Dominik Jewiak

Fitness i Kulturystyka

Julia Bajak

Judo

Kułaga Krystian

Judo

Michał Janik

Piłka nożna

Paweł Czajkowski

Piłka nożna

Tomasz Persona

Piłka nożna

Łukasz Jamróz

Piłka nożna

Daniel Goliszewski

Piłka ręczna

Kamil Kieloch

Piłka ręczna

Maciej Jeżyna

Piłka ręczna

Michał Piątkowski

Piłka ręczna

Aleksander Ozga

Piłka wodna

Igor Szląszkiewicz

Piłka wodna

Jakub Kochański

Piłka wodna

Jarocha Oskar

Piłka wodna

Julia Szafrańska

Pływanie

Agnieszka Rabka

Siatkówka

Anna Miros

Siatkówka

Natalia Skrzypkowska

Siatkówka

Olga Pauliukouskaya

Siatkówka

Piotr Kosno

Siatkówka

Michał Choina

Szachy

Damian Listek

Tenis stołowy

Talent Roku

Kacper Delegiewicz

Boks

Gabriela Klepacz

Fitness i Kulturystyka

Mateusz Witkowski

Judo

Oskar Brociek

Piłka nożna

Filip Chmielewski

Piłka ręczna

Idzikowski Daniel

Piłka wodna

Jakub Wilk

Pływanie

Michał Klimas

Pływanie

Paulina Stroiwąs

Siatkówka

Bartosz Tarłowski

Szachy

Julia Giemza

Szachy

Maksymilian Bogucki

Szachy

Maria Grudzień

Szachy

Jakub Cymerys

Taekwondo

Trener Roku

Eugeniusz Cioch

Boks

Wojciech Surowiec

Boks

Joanna Kępa

Fitness i Kulturystyka

Teresa Dybiec

Judo

Łukasz Wójcik

Judo

Justyna Wołowiec

Klub Olimpiad Specjalnych Rywal

Remigiusz Woźniak

Klub Olimpiad Specjalnych Szansa

Mariusz Jurasik

Piłka ręczna

Mariusz Stawecki

Piłka wodna

Robert Serwin

Piłka wodna

Jerzy Bujak

Pływanie

Adam Grabowski

Siatkówka

Grzegorz Marzec

Szachy

Jarosław Choina

Szachy

Zawodnicy Olimpiad Specjalnych

Kamil Podsiadło

Klub Olimpiad Specjalnych Rywal

Rafał Bilewicz

Klub Olimpiad Specjalnych Rywal

Dunal Marcin

Klub Olimpiad Specjalnych Szansa

Dunal Paweł

Klub Olimpiad Specjalnych Szansa

Grześkiewicz Dominika

Klub Olimpiad Specjalnych Szansa

Kwiecień Paweł

Klub Olimpiad Specjalnych Szansa

Menducki Paweł

Klub Olimpiad Specjalnych Szansa

Pych Wioleta

Klub Olimpiad Specjalnych Szansa

Szwagierczak Milena

Klub Olimpiad Specjalnych Szansa

Wójcicka Katarzyna

Klub Olimpiad Specjalnych Szansa

Regulamin

Regulamin Plebiscytu na Sportowca i Trenera 2017 Roku powiatu Ostrowieckiego.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Plebiscyt na Sportowca i Trenera 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany dalej Plebiscytem organizują: KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, KS KSZO S.A – Orlen Liga, KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, Tygodnik Lokalny Gazeta Ostrowiecka, Tygodnik, Lokalny Wiadomości Świętokrzyskie, portal internetowy OstrowiecNews.pl, Telewizja Lokalna Krzemionki, Radio Kielce , Lokalna TV, Radio Ostrowiec, Telewizja Ostrowiecka.

§ 2. Szczegółowy zakres obowiązków Organizatorów reguluje oddzielna umowa partnerska pomiędzy Organizatorami.

§ 3. Siedzibą Organizatorów Plebiscytu jest Hala Widowiskowo – Sportowa w Ostrowcu Św. przy ulicy Świętokrzyskiej 11

§ 4. Regulamin Plebiscytu na Sportowca i Trenera 2017 Roku określa: cele Plebiscytu objętego niniejszym regulaminem, warunki uczestnictwa w Plebiscycie, zasady korzystania przez Organizatora z informacji uzyskanych w związku z Plebiscytem, czas trwania Plebiscytu, kryteria oraz sposób oceny kandydatur zgłaszanych w ramach Plebiscytu, zasady ogłaszania wyniku Plebiscytu, sposób informowania o Plebiscycie i jego warunkach, sposób składania skarg i wniosków związanych z Plebiscytem.

§ 5. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa powołana przez organizatorów Kapituła Plebiscytowa.

II.CELE PLEBISCYTU

§ 6. Celem plebiscytu jest:

1) wyłonienie grupy najlepszych sportowców i trenerów sportowych Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy wykazali się osiągnięciami na arenie światowej, europejskiej i ogólnopolskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku;

2) propagowanie wiedzy z zakresu sportu ostrowieckiego, w szczególności wiedzy o wyróżniających się sportowcach powiatu Ostrowieckiego;

3) promocja sportu ostrowieckiego wśród sponsorów i kibiców oraz w mediach;

III. UCZESTNICY I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

§ 7. Kandydatami do tytułu laureatów Plebiscytu mogą być sportowcy i trenerzy sportowi niezrzeszeni lub zrzeszeni w klubach sportowych , funkcjonujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i województwa świętokrzyskiego, którzy wykazali się osiągnięciami na arenie światowej, europejskiej i ogólnopolskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Kandydatów do tytułu laureatów Plebiscytu typują kluby sportowe, dziennikarze sportowi zgodnie z określonym kluczem przez organizatora . Ostateczną listę nominowanych laureatów Plebiscytu zatwierdzają organizatorzy.

§ 8. Plebiscyt będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:

1) dziesiątka najlepszych sportowców Ostrowca Świętokrzyskiego ( od 16 roku życia);

2) trójka najlepszych trenerów sportowych Ostrowca Świętokrzyskiego;

3) odkrycie roku 2017;( laureata wyłoni Kapituła Plebiscytowa )

4) talent roku 2017; ;( laureata wyłoni Kapituła Plebiscytowa)

5) najlepsza drużyna 2017. ;( drużynę wyłoni Kapituła Plebiscytowa)

6) olimpiady specjalne sportowcy roku 2017;( laureatów wyłoni Kapituła Plebiscytowa)

7) olimpiady specjalne trenerzy roku 2017 ;( laureatów wyłoni Kapituła Plebiscytowa)

8) mecenas sportu 2017 ( laureatów wyłoni Kapituła Plebiscytowa)

§ 9. Laureatów 1,2 wybierają Kapituła Plebiscytowa, kibice - czytelnicy w drodze głosowania z zamkniętej listy kandydatów, wyłonionych przez Organizatorów Plebiscytu oraz na podstawie nadsyłanych kuponów przez kibiców – czytelników lokalnych tygodników prasowych. Laureatów 3,4,5,6.7,8 wybiera Kapituła Plebiscytowa.

§ 10. Zgłoszenia przyjmowane są korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Ostrowiec Świętokrzyski, ul Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 11. Kapituła Plebiscytowa wytypuje listę kandydatów, spośród których kibice - czytelnicy wybiorą najlepszego sportowca Ostrowca Świętokrzyskiego, w sposób określony w § 2.

§ 12. O składzie listy kandydatów zadecyduje Kapituła Plebiscytowa na wyznaczonym przez siebie posiedzeniu.

§ 13. Lista kandydatów publikowana jest w całości wraz z krótkimi notkami biograficznymi i osiągnięciami sportowymi na stronie Urzędu Miasta w tygodnikach prasowych: Gazeta Ostrowiecka i Wiadomości Świętokrzyskie w dniach: 18 grudnia 2017 roku oraz 2, 8, 15 stycznia 2018 roku oraz na portalu OstrowiecNews.pl i w wybranych audycjach telewizyjnych Lokalnej Telewizji Krzemionki , Lokalnej TV, Telewizji Ostrowieckiej, Radiu Ostrowiec i Radiu Kielce.

IV. PRZEBIEG PLEBISCYTU i OBLICZANIE GŁOSÓW

§ 14. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne i prawne bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.

§ 15. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w tygodnikach lokalnych, głosy Kapitały Plebiscytowej.

§ 16. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imion i nazwisk Sportowca i Trenera wybranych z listy kandydatów oraz nazwiska i adresu głosującego. Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone, ani przetwarzane w jakikolwiek sposób, a służą jedynie w celu przyznania wylosowanym uczestnikom plebiscytu nagród.

§ 17. Kupon jest ważny, jeśli:

§ 18) został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety .

2) dotyczy plebiscytu właściwego roku,

3) wypełnione są w nim wszystkie rubryki,

4) trafił do biura plebiscytu lub wyznaczonych przez organizatorów miejsc.

5) Kupony można przesyłać, dostarczać i składać:

a) do siedziby Gazety Ostrowieckiej (aleja 3 Maja 6)

b) do siedziby Wiadomości Świętokrzyskich (os. Słoneczne 14)

c) w portierni Hali Widowiskowo – Sportowej KSZO (ul. Świętokrzyska 11)

e) w portierni Pływalni Rawszczyzna (ul Mickiewicza 32)

§ 18. Każdy z głosujących może dostarczyć (przysłać) dowolną liczbę kuponów.

§ 19. Przy obliczaniu głosów i losowaniu nagród bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony .

§ 20. Obliczania głosów dokonuje Kapituła Plebiscytowa według następującej wagi głosów: 40% liczba głosów oddanych poprzez kupony, 60% liczba głosów oddanych przez Kapitułę Plebiscytową.

§ 21. Do dziesiątki najlepszych sportowców i trójki najlepszych trenerów Ostrowca Świętokrzyskiego wchodzą ci spośród kandydatów, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów nadaną przez Kapitułę Plebiscytową.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

§ 22. Lokalne media ogłoszą (w porządku alfabetycznym) wyniki pierwszej dziesiątki wybranych w plebiscycie sportowców.

§ 23. Podczas Ostrowieckiej Gali Sportu, która odbędzie się 20 stycznia 2018 roku ogłoszone zostaną nazwiska wybranych przez Kapitułę Plebiscytową: trójki najlepszych trenerów roku 2017; dziesiątki najlepszych ostrowieckich sportowców 2017 roku; 3) odkrycie roku 2017; talent roku 2017; najlepsza drużyna 2017; olimpiady specjalne sportowcy roku 2017; olimpiady specjalne trenerzy roku 2017; mecenas sportu roku 2017.

Wyniki zostaną podane w kolejności miejsc w pierwszej dziesiątce sportowców i pierwszej trójce trenerów.

§ 24. Publiczne ogłoszenie pełnych wyników plebiscytu nie może nastąpić wcześniej niż podczas III Gali Sportu. Do tego czasu pracownicy, współpracownicy redakcji, instytucje i osoby z nimi współpracujące w organizacji plebiscytu zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie wyników punktacji.

§ 25. III Gala Sportu odbędzie się w Hali Widowiskowo - sportowej MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyska 11 w dniu 20 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00.

VI.PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU PLEBISCYTU

§ 26. Kontrolę prawidłowości przebiegu Plebiscytu sprawuje osoba wyznaczona do tej roli przez Organizatorów.

§ 27. Z przebiegu Plebiscytu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez osobę wyznaczoną przez Organizatorów, o której mowa w § 27 Regulaminu, kanclerza i wicekanclerza Kapituły Plebiscytowej.

VII.KONSEKWENCJE NARUSZENIA ZASAD PLEBISCYTU

§ 28. W przypadku niedochowania postanowień Regulaminu Uczestnicy będą wykluczeni z udziału w Plebiscycie.

§ 29. Wykluczenie następuje w szczególności w przypadku powzięcia przez Organizatorów do wiadomości, że Uczestnicy nie spełniają przesłanek określonych w § 7 Regulaminu.

VIII. SKARGI I WNIOSKI

§ 30. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące Plebiscytu składane będą w formie pisemnej i przesłane listem poleconym w terminie 14 (czternastu) dni od chwili ogłoszenia przez Organizatorów wyników Plebiscytu na adres Organizatorów. O dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego.

§ 31. Skargi i wnioski związane z Plebiscytem rozstrzygają Organizatorzy Plebiscytu.

§ 32. Decyzja Organizatorów w sprawie wniosków lub skarg jest ostateczna.

§ 33. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu skargi lub wniosku listem poleconym pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.

§ 34. Każda skarga lub wniosek powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres doręczeń), jak również zarzuty autora skargi lub wniosku związane z udziałem w Konkursie.

IX.NAGRODY

§ 35. Wyłonieni w drodze plebiscytu Sportowcy, Trenerzy 2017 Roku otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów.

§ 36. Organizatorzy Plebiscytu zastrzegają sobie prawo do pozyskiwania sponsorów i zapewnienia innych źródeł finansowania organizacji Plebiscytu i III Gali Sportu Ostrowieckiego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia plebiscytu i od tego dnia można zgłaszać kandydatury.

§ 38. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, zobowiązując się do ich niezwłocznego opublikowania.

Patroni Medialni