Nominowani

Drużyna Roku

KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski (III liga kobiet)

Piłka nożna

KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski (III liga mężczyzn)

Piłka nożna

KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski (I liga mężczyzn)

Piłka ręczna

Juniorzy młodszy KSZO

Piłka wodna

KSZO młodzicy U13

Piłka wodna

KSZO młodzicy U15

Piłka wodna

KSZO S.A. Ostrowiec Świętokrzyski (Liga Siatkówki Kobiet)

Siatkówka

STS Zgoda Janik (III Liga Świętokrzyska)

Tenis

Odkrycie Roku

Natalia Kaniewska

Boks

Blanka Walczyk

Fitness i Kulturystyka

Krystian Ziółkowski

Judo

Mateusz Madej

Piłka nożna

Piotr Jedlikowski

Piłka nożna

Jakub Kasprowicz

Piłka ręczna

Jan Skaliński

Piłka wodna

Michał Klimas

Pływanie

Wiktoria Rdzanek

Siatkówka

Julia Giemza

Szachy

Maciej Kateusz

Szachy

Armando Malesza

Teakwondo

Sportowiec Roku

Albert Orzeł

Boks

Andrzej Kołton

Boks

Daniel Surowiec

Boks

Dominika Kołton

Boks

Aleksandra Kępa

Fitness i Kulturystyka

Dominik Jewiak

Fitness i Kulturystyka

Nikoletta Sularz

Fitness i Kulturystyka

Piotr Zieliński

Fitness i Kulturystyka

Jakub Ziółkowski

Judo

Kamil Zieliński

Kolarstwo

Daniel Dybiec

Piłka nożna

Dominik Cheba

Piłka nożna

Marcin Dynarek

Piłka nożna

Michał Grunt

Piłka nożna

Piotr Cichocki

Piłka nożna

Bartosz Kogutowicz

Piłka ręczna

Damian Falasa

Piłka ręczna

Kacper Grabowski

Piłka ręczna

Maciej Jeżyna

Piłka ręczna

Aleksander Ozga

Piłka wodna

Jakub Kochański

Piłka wodna

Maksymilian Krakowiak

Piłka wodna

Zuzanna Wiecheć

Piłka wodna

Aleksandra Banaczkowska

Pływanie

Anna Miros

Siatkówka

Olga Geyko

Siatkówka

Olga Pawliukowskaya

Siatkówka

Svetlana Dorsman

Siatkówka

Michał Choina

Szachy

Natlia Domańska

Teakwondo

Paweł Pastuszka

Teakwondo

Damian Listek

Tenis stołowy

Sławomir Kasprowicz

Tenis stołowy

Talent Roku

Wiktoria Dziekan

Boks

Alicja Sulik

Fitness i Kulturystyka

Wiktor Wołoszyn

Judo

Kacper Dereń

Piłka nożna

Marcin Sienniak

Piłka nożna

Piotr Kutera

Piłka nożna

Bartłomiej Sieniek

Piłka ręczna

Jakub Dzik

Piłka ręczna

Karol Chuchała

Piłka ręczna

Michał Sieniek

Piłka ręczna

Olaf Wywiał

Piłka ręczna

Wiktor Staniszewski

Piłka wodna

Bartosz Michta

Pływanie

Aneta Kasprowicz

Siatkówka

Julia Zapała

Siatkówka

Kaja Klepacz

Siatkówka

Karolina Stefańska

Siatkówka

Magdalena Surdy

Siatkówka

Maja Sobusiak

Siatkówka

Oliwia Błaszczyk

Siatkówka

Jan Choina

Szachy

Jan Kaleta

Szachy

Maria Grudzień

Szachy

Wiktor Gawlik

Szachy

Wojciech Okręt

Szachy

Jan Kwiecień

Teakwondo

Paweł Kucharski

Teakwondo

Kaptur Mateusz

Tenis stołowy

Trener Roku

Eugeniusz Cioch

Boks

Wojciech Surowiec

Boks

Grzegorz Kępa

Fitness i Kulturystyka

Joanna Kępa

Fitness i Kulturystyka

Teresa Dybiec

Judo

Waldemar Wiewióra

Judo

Łukasz Wójcik

Judo

Elżbieta Wybranowska

Lekkoatletyka

Ernest Krajewski

Lekkoatletyka

Tomasz Przybysławski

Lekkoatletyka

Marcin Wróbel

Piłka nożna

Tomasz Radowiecki

Piłka ręczna

Mariusz Stawecki

Piłka wodna

Robert Serwin

Piłka wodna

Frantisek Bockay

Siatkówka

Iwona Błaszkiewicz

Siatkówka

Rafał Dytkowski

Siatkówka

Grzegorz Marzec

Szachy

Jarosław Choina

Szachy

Wioletta Walerowicz

Teakwondo

Przemysław Walczyk

Tenis stołowy

Remigiusz Woźniak

Trójbój siłowy

Zawodnicy Olimpiad Specjalnych

Marcin Ziewiec

Bocce

Dominik Ślusarz

Judo

Kamil Podsiadło

Judo

Grzegorz Dwojak

Kolarstwo

Milena Szwagierczak

Lekkoatletyka

Natalia Śmieszek

Lekkoatletyka

Piotr Datka

Pływanie

Robert Gołyś

Tenis stołowy

Krzysztof Stan

Trójbój siłowy

Marcin Dunal

Trójbój siłowy

Paweł Dunal

Trójbój siłowy

Regulamin

Regulamin Plebiscytu na Sportowca i Trenera 2018 Roku powiatu Ostrowieckiego.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1. Plebiscyt na Sportowca i Trenera 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany dalej Plebiscytem organizują: KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, KS KSZO S.A , KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, Tygodnik Lokalny Gazeta Ostrowiecka, Tygodnik, portal internetowy OstrowiecNews.pl, Telewizja Lokalna Krzemionki, Lokalna TV, Radio Ostrowiec, Telewizja Ostrowiecka, Radio Rekord, Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski , Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , Miejskie Centrum Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych.
 • § 2. Szczegółowy zakres obowiązków Organizatorów reguluje oddzielna umowa partnerska pomiędzy Organizatorami.
 • § 3. Siedzibą Organizatorów Plebiscytu jest Hala Widowiskowo – Sportowa w Ostrowcu Św. przy ulicy Świętokrzyskiej 11
 • § 4. Regulamin Plebiscytu na Sportowca i Trenera 2018 Roku określa: cele Plebiscytu objętego niniejszym regulaminem, warunki uczestnictwa w Plebiscycie, zasady korzystania przez Organizatora z informacji uzyskanych w związku z Plebiscytem, czas trwania Plebiscytu, kryteria oraz sposób oceny kandydatur zgłaszanych w ramach Plebiscytu, zasady ogłaszania wyniku Plebiscytu, sposób informowania o Plebiscycie i jego warunkach, sposób składania skarg i wniosków związanych z Plebiscytem.
 • § 5. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa powołana przez organizatorów Kapituła Plebiscytowa.

II.CELE PLEBISCYTU

 • § 6. Celem plebiscytu jest:
  • 1) wyłonienie grupy najlepszych sportowców i trenerów sportowych Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy wykazali się osiągnięciami na arenie światowej, europejskiej i ogólnopolskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku;
  • 2) propagowanie wiedzy z zakresu sportu ostrowieckiego, w szczególności wiedzy o wyróżniających się sportowcach powiatu Ostrowieckiego;
  • 3) promocja sportu ostrowieckiego wśród sponsorów i kibiców oraz w mediach ;

III. UCZESTNICY I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

 • § 7. Kandydatami do tytułu laureatów Plebiscytu mogą być sportowcy i trenerzy sportowi niezrzeszeni lub zrzeszeni w klubach sportowych , funkcjonujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i województwa świętokrzyskiego, którzy wykazali się osiągnięciami na arenie światowej, europejskiej i ogólnopolskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Kandydatów do tytułu laureatów Plebiscytu typują kluby sportowe, dziennikarze sportowi zgodnie z określonym kluczem przez organizatora . Ostateczną listę nominowanych laureatów Plebiscytu zatwierdzają organizatorzy.
 • § 8. Plebiscyt będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:
  • 1)  dziesiątka najlepszych sportowców Ostrowca Świętokrzyskiego ( od 16 roku życia);
  • 2) trójka najlepszych trenerów sportowych Ostrowca Świętokrzyskiego;
  • 3) odkrycie roku 2018;( laureata wyłoni Kapituła Plebiscytowa )
  • 4) talent roku 2018 ;( laureata wyłoni Kapituła Plebiscytowa)
  • 5) najlepsza drużyna 2018 ;( drużynę wyłoni Kapituła Plebiscytowa)
  • 6) olimpiady specjalne sportowcy roku 2018 ;( laureatów wyłoni Kapituła Plebiscytowa)
  • 7) olimpiady specjalne trenerzy roku 2018 ;( laureatów wyłoni Kapituła Plebiscytowa)
  • 8) mecenas sportu 2018 ( laureatów wyłoni Kapituła Plebiscytowa)
  • 9) impreza sportowa 2018 roku (laureatów wyłoni kapituła plebiscytowa)
  • 10) masters 2018 roku (laureatów wyłoni kapituła plebiscytowa)
 • § 9. Laureatów 1,2 wybierają Kapituła Plebiscytowa, kibice - czytelnicy w drodze głosowania z zamkniętej listy kandydatów, wyłonionych przez Organizatorów Plebiscytu oraz na podstawie nadsyłanych kuponów przez kibiców – czytelników lokalnych tygodników prasowych. Laureatów 3,4,5,6.7,8,9,10 wybiera Kapituła Plebiscytowa.
 • § 10. Zgłoszenia przyjmowane są korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Ostrowiec Świętokrzyski, ul Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 • § 11. Kapituła Plebiscytowa wytypuje listę kandydatów, spośród których kibice - czytelnicy wybiorą najlepszego sportowca Ostrowca Świętokrzyskiego, w sposób określony w § 2.
 • § 12. O składzie listy kandydatów zadecyduje Kapituła Plebiscytowa na wyznaczonym przez siebie posiedzeniu.
 • § 13. Lista kandydatów publikowana jest w całości wraz z krótkimi notkami biograficznymi i osiągnięciami sportowymi na stronie Urzędu Miasta w tygodniku prasowym: Gazeta Ostrowiecka w dniach: 10, 17, 24, 31 grudnia 2018 roku oraz 7, 8, 15 stycznia 2019 roku oraz na portalu OstrowiecNews.pl i w wybranych audycjach telewizyjnych Lokalnej Telewizji Krzemionki , Lokalnej TV, Telewizji Ostrowieckiej, Radiu Ostrowiec i Radiu Rekord.

IV. PRZEBIEG PLEBISCYTU i OBLICZANIE GŁOSÓW

 • § 14. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne i prawne bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.
 • § 15. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w tygodnikach lokalnych, głosy Kapitały Plebiscytowej.
 • § 16. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imion i nazwisk Sportowca i Trenera wybranych z listy kandydatów oraz nazwiska i adresu głosującego. Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone, ani przetwarzane w jakikolwiek sposób, a służą jedynie w celu przyznania wylosowanym uczestnikom plebiscytu nagród.
 • § 17. Kupon jest ważny, jeśli:
  • 1) został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety .
  • 2) dotyczy plebiscytu właściwego roku,
  • 3) wypełnione są w nim wszystkie rubryki,
  • 4) trafił do biura plebiscytu lub wyznaczonych przez organizatorów miejsc.
  • 5) Kupony można przesyłać, dostarczać i składać (do dnia 10.01.2019 roku do godziny 15.00- kupony dostarczone po terminie będą nie ważne):
   1. do siedziby Gazety Ostrowieckiej (aleja 3 Maja 6)
   2. w portierni Hali Widowiskowo – Sportowej KSZO (ul. Świętokrzyska 11)
   3. w portierni Pływalni Rawszczyzna (ul Mickiewicza 32)
 • § 18. Każdy z głosujących może dostarczyć (przysłać) dowolną liczbę kuponów.
 • § 19. Przy obliczaniu głosów i losowaniu nagród bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony .
 • § 20. Obliczania głosów dokonuje Kapituła Plebiscytowa według następującej wagi głosów: 40% liczba głosów oddanych poprzez kupony, 60% liczba głosów oddanych przez Kapitułę Plebiscytową.
 • § 21. Do dziesiątki najlepszych sportowców i trójki najlepszych trenerów Ostrowca Świętokrzyskiego wchodzą ci spośród kandydatów, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów nadaną przez Kapitułę Plebiscytową.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • § 22. Lokalne media ogłoszą (w porządku alfabetycznym) wyniki pierwszej dziesiątki wybranych w plebiscycie sportowców.
 • § 23. Podczas Ostrowieckiej Gali Sportu, która odbędzie się 18 stycznia 2019 roku ogłoszone zostaną nazwiska wybranych przez Kapitułę Plebiscytową: trójki najlepszych trenerów roku 2018; dziesiątki najlepszych ostrowieckich sportowców 2018 roku; 3) odkrycie roku 2018; talent roku 2018; najlepsza drużyna 2018; olimpiady specjalne sportowcy roku 2018; olimpiady specjalne trenerzy roku 2018; mecenas sportu roku 2018, masters roku 2018, impreza roku 2018.
  Wyniki zostaną podane w kolejności miejsc w pierwszej dziesiątce sportowców i pierwszej trójce trenerów.
 • § 24. Publiczne ogłoszenie pełnych wyników plebiscytu nie może nastąpić wcześniej niż podczas IV Gali Sportu. Do tego czasu pracownicy, współpracownicy redakcji, instytucje i osoby z nimi współpracujące w organizacji plebiscytu zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie wyników punktacji.
 • § 25. IV Gala Sportu odbędzie się w Hali Widowiskowo - sportowej MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyska 11 w dniu 18 stycznia 2019 roku o godzinie 17.30.

VI.PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU PLEBISCYTU

 • § 26. Kontrolę prawidłowości przebiegu Plebiscytu sprawuje osoba wyznaczona do tej roli przez Organizatorów.
 • § 27. Z przebiegu Plebiscytu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez osobę wyznaczoną przez Organizatorów, o której mowa w § 27 Regulaminu, kanclerza i wicekanclerza Kapituły Plebiscytowej.

VII.KONSEKWENCJE NARUSZENIA ZASAD PLEBISCYTU

 • § 28. W przypadku niedochowania postanowień Regulaminu Uczestnicy będą wykluczeni z udziału w Plebiscycie.
 • § 29. Wykluczenie następuje w szczególności w przypadku powzięcia przez Organizatorów do wiadomości, że Uczestnicy nie spełniają przesłanek określonych w § 7 Regulaminu.

VIII. SKARGI I WNIOSKI

 • § 30. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące Plebiscytu składane będą w formie pisemnej i przesłane listem poleconym w terminie 14 (czternastu) dni od chwili ogłoszenia przez Organizatorów wyników Plebiscytu na adres Organizatorów. O dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego.
 • § 31. Skargi i wnioski związane z Plebiscytem rozstrzygają Organizatorzy Plebiscytu.
 • § 32. Decyzja Organizatorów w sprawie wniosków lub skarg jest ostateczna.
 • § 33. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu skargi lub wniosku listem poleconym pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.
 • § 34. Każda skarga lub wniosek powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres doręczeń), jak również zarzuty autora skargi lub wniosku związane z udziałem w Konkursie.

IX.NAGRODY

 • § 35. Wyłonieni w drodze plebiscytu Sportowcy, Trenerzy 2018 Roku otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów.
 • § 36. Organizatorzy Plebiscytu zastrzegają sobie prawo do pozyskiwania sponsorów i zapewnienia innych źródeł finansowania organizacji Plebiscytu i IV Gali Sportu Ostrowieckiego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • § 37. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia plebiscytu i od tego dnia można zgłaszać kandydatury.
 • § 38. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, zobowiązując się do ich niezwłocznego opublikowania.

Patroni Medialni